Nový článek v RSC Advances!

Nový článek nazvaný „Surface protolytic property characterization of hydroxyapatite and titanium dioxide nanoparticles“ byl právě publikován v časopise RSC Advances. Zabývá se charakterizací protolytických vlastností povrchů nanočástic hydroxyapatitu a oxidu titaničitého, které jsou důležitými materiály v mnoha aplikacích. Plný text článku i doplňující data mohou být volně staženy zde: DOI:10.1039/C9RA03698A.  

Pokračovat ve čtení

Nový článek o In situ a in vivo radioznačení polymerem pokrytých nanočástic hydroxyapatitu pro stanovení jejich biodistribuce v myším modelu byl právě publikován.

Náš nový článek  „In Situ In Vivo radiolabeling of polymer-coated hydroxyapatite nanoparticles to track their biodistribution in mice byl právě publikován v Colloids and surfaces B: Biointerfaces  (DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.03.057).  

Pokračovat ve čtení

Účastníme se TAT-11 sympózia.

Přijďte se na nás podívat na 11. sympozium cílené alfa-částicové terapie (TAT´11), které se koná v Ottawě – hlavním městě Kanady. Jedná se o jedinečnou příležitost vidět a slyšet poslední výsledky celosvětového snažení ve výzkumu a vývoji v oblasti cílené alfa-částicové terapie! Více info na: www.tat11.com  

Pokračovat ve čtení

Gratulujeme k 2. místu v soutěži o Becquerelovu cenu!

Účast naší studentky paní Petry Suchánkové (Mičolové) v soutěži o Becquerelovu cenu skončila vinikajícím 2. místem.  Cenu udělují společnosti Electricité de France a ATMEA společně s Velvyslanectvím Francie v České republice. Cena byla P. Suchánkové udělena za její výzkum a vývoj v rámci doktorandského studia v oblasti jaderného výzkumu zaměřeného na přípravu…

Pokračovat ve čtení

Nový přehledný článek: „Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In Vivo Generators“ publikován v časopise Molecules.

Nový přehledný článek: „Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In Vivo Generators“ byl publikován v mezinárodním časopise Molecules. Plný text je volně ke stažení zde: Kozempel, J.; Mokhodoeva, O.; Vlk, M. Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In…

Pokračovat ve čtení

Trilogie odborných článků o kvantitativních biokinetických studiích nanočástic oxidu titaničitého byla právě publikována online!

Trilogie odborných článků o kvantitativních biokinetických studiích nanočástic oxidu titaničitého byla právě publikována online v časopise Nanotoxicology. Část 1: Quantitative biokinetics of titanium dioxide nanoparticles after intravenous injection in rats (Part 1). Část 2: Quantitative biokinetics of titanium dioxide nanoparticles after oral application in rats (Part 2) Část 3: Quantitative…

Pokračovat ve čtení

Nový článek v Journal of Nanoparticle Research!

Nový článek v Journal of Nanoparticle Research s názvem: „Study of 223Ra uptake mechanism by Fe3O4 nanoparticles: towards new prospective theranostic SPIONs“ shrnuje výsledky nedávného výzkumu mechanizmu záchytu 223Ra magnetickými nanočásticemi a studiem možností přípravy nových teranostických radiofarmak na bázi Fe3O4 a jejich využití v nukleární medicíně pro magnetickým polem cílenou terapii…

Pokračovat ve čtení

Nejlepší odborné sdělení – DNM 2016

Ocenění za nejlepší odborné sdělení na Dnech Nukleární Medicíny 2016, konaných ve dnech 21.-23.9. 2016 v Luhačovicích, bylo vědeckým výborem konference uděleno: RNDr. Martinu Vlkovi, Ph.D. za prezentaci příspěvku: „Evaluace 223Ra-magnetických nanočástic in vivo“ kolektivu autorů: Vlk M., Mokhodoeva O., Mičolová P., Málková E., Marešová L., Jandová L., Šlouf, M., Kozempel…

Pokračovat ve čtení

Grant Agentury pro zdravotnický výzkum ČR udělen!

Dne 23.2. 2016 byly Agenturou zdravotnického výzkumu ČR zveřejněny výsledky jednostupňové veřejné soutěže na léta 2016 – 2019 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2016“). Do soutěže bylo celkem zařazeno 628 doručených návrhů projektů. MZ po zhodnocení orgány AZV předložilo konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 289,4 mil. Kč pro rok 2016, která umožňuje financovat celkem 139 projektů (tj. 22,13 % z celkového počtu přijatých návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2016 představují 1,4 mld. Kč.

Projekt navrhovaný ÚMCH AV ČR (Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.), LF UPOl (PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.) a FJFI ČVUT (RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.) pod č. 16-30544A „Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie“  s celkovým rozpočtem 15 136 000,- Kč se umístil na 14. místě v panelu č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 129 návrhů projektů).

více informací na stránkách AZV ČR

logo

Profesor Ralph Santos-Oliveira a prof. Stepan Kalmykov na návštěvě v ČR

Ve dnech 10. až 18. prosince 2014 navštívili KJCH FJFI ČVUT v Praze profesoři Dr. Ralph Santos-Oliveira, ředitel laboratoře nanoradiofarmacie EUZO Brazílie a prof. Dr. Stěpan N. Kalmykov z Lomonosovovy Moskevské státní univerzity, Ruské Federace. V rámci návštěvy bylo uzavřeno parnernersví s Dr. Janem Kozempelem z ČVUT Praha v oblasti výzkumu, vzdělávání…

Pokračovat ve čtení