O nás

 298E-3005

Ačkoliv zájem o radiofarmacii a chemii značených sloučenin má v ČR dlouhou tradici, výuka v tomto zaměření probíhala pouze na Katedře jaderné a organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Později byla výuka této specializace přenesena na Katedru jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Samostatná skupina s nosným tématem radiofarmaceutické chemie byla založena RNDr. J. Kozempelem, Ph.D. ke dni 1.1. 2013, spolu s RNDr. M. Vlkem, který již působil ve skupině separační chemie v rámci katedry (oba absolventi PřF UK v Praze – Doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.+). V průběhu r. 2013 se tak v zrekonstruovaných prostorách nově otevřela laboratoř radiofarmaceutické chemie a bylo v průběhu dalších let pořízeno nezbytné přístrojové vybavení. Mezi klíčové vybavení skupiny patří zejména laboratoře II. kategorie pro práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření (povolení SÚJB č.j.: 25408/2007, na dobu neurčitou). Mezi další významné přístroje patří:

  • infračervený spektrometr Thermo-Nicolet iS50
  • hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením s kolizní celou Thermo Exactive HCD s ionizací APCI a ESI
  • LC-MS systém s jednoduchým kvadrupólem Finnigan SSQ 7000
  • radiometrické detektory (α a γ spektrometrie Ortec, ionizační komora Capintec CRC-55tW Amax. = 250 GBq)
  • laboratorní mikrováhy Sartorius ME36S – 0CE (dmin. = 1 μg)

Již od počátku je skupina radiofarmaceutické chemie financována z různých kompetitivních zdrojů – viz stránka naše projekty. Kromě projektů vděčíme také podpoře našich sponzorů a podporovatelů, mezi které patří:

  • Florián Ovečka Kovovýroba, Unín, SR
  • Thermo Fisher, s.r.o.
  • Nicolet, s.r.o.
  • Sartalex, s.r.o.
  • Envinet a.s.

Komentáře jsou vypnuty.