Projekty

V rámci našich aktivit a spoluprací se podílíme na řešení řady výzkumných projektů:

Slider Jaderka_bottles

Technologická Agentura ČR

TA03010027 Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227 (2013-2016)

rozpočet: 30 346 tis. Kč

SÚJV Dubna RF

Получение и радиохимическое выделение нзомера 195mPt для применения в ядерной медицине (04-05-1076-2009/2014 JINR Dubna)

rozpočet: 12 000 USD

Inovační vouchery pro Prahu

Vývoj a testování sorbentů pro chromatografii (2015)

rozpočet: 145 tis. Kč

Komentáře jsou vypnuty.