Spolupráce

V rámci projektů V&V spolupracujeme s domácími i zahraničními výzkumnými organizacemi a průmyslovými partnery. Kromě klasických výzkumných projektů realizujeme i smluvní výzkum a výrobu v rámci hospodářské činosti.

Spolupráce

České

ČVUT v Praze

V rámci ČVUT s kolegy spolupracujeme napříč fakultami, ústavy i katedrami.  Mezi naše aktuální spolupráce patří:

Prof. J. Pacovský – Centrum Experimentální Geotechniky ČVUT

Prof. V. Hlaváč, Prof. V. Mařík – CIIRC ČVUT (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky)

Prof. T. Markvart, prof. P. Ripka  – Fakulta Elektrotechnická ČVUT

 

column08

ÚJV ŘEŽ

Dlouhodobě spolupracujeme s ÚJV Řež a.s., zejména s oddělením radiofarmak, oddělením likvidace radioaktivních odpadů, a dalšími.

Ing. P. Špátzal (divize radiofarmak)

Ing. R. Trtílek, Ing. J. Podlaha (divize RAO)

column02

IKEM

Snažíme se o rozvoj spolupráce S IKEMem zejména v oblasti klinického výzkumu a vývoje individuálně připravovaných radiofarmak.

Dr. M. Buncová, doc. Dr. P. Komárek, Dr. A. Čepa

column03

ÚJF AV ČR v.v.i.

S Ústavem jaderné fyziky spolupracujeme zejména v oblasti výzkumu přípravy radionuklidů a měření excitačních funkcí. Dále se zabýváme společným výzkumem a vývojem radiofarmak.

Doc. O. Lebeda

Zahraniční

column9

Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences.

Spolupracujeme s

Dr. B. Zhuikov

 

column072

Universidad Estadual Zona Oeste, Brazil

Spolupracujeme s

prof. Dr. Ralph Santos Oliveira

column01

JRC – EC

Spolupracujeme s

Dr. A. Morgenstern – Institute of Transuranium elements, Karlsruhe, SRN

Dr. N. Gibson a Dr. U. Holzwarth – Institute for Health and Consumer protection, Ispra, Itálie

 

column04

Spojený Ústav Jaderných Výzkumů, Dubna, RF

Spolupracujeme s

Dr. N. Aksenov – Laboratoř jaderných reakcí (LJaR)

Dr. D. Filossofov – Laboratoř jaderných problémů (LJaP)

column06

Helmholtz Zentrum Dresden Rosendorf

Spolupracujeme s

Dr. K. Franke – Forschungsstelle Leipzig – Interdisziplinäre Isotopenforschung

 

Komentáře jsou vypnuty.