Nový článek v RSC Advances!

Nový článek nazvaný „Surface protolytic property characterization of hydroxyapatite and titanium dioxide nanoparticles“ byl právě publikován v časopise RSC Advances. Zabývá se charakterizací protolytických vlastností povrchů nanočástic hydroxyapatitu a oxidu titaničitého, které jsou důležitými materiály v mnoha aplikacích. Plný text článku i doplňující data mohou být volně staženy zde: DOI:10.1039/C9RA03698A.  

Pokračovat ve čtení

Nový článek o In situ a in vivo radioznačení polymerem pokrytých nanočástic hydroxyapatitu pro stanovení jejich biodistribuce v myším modelu byl právě publikován.

Náš nový článek  „In Situ In Vivo radiolabeling of polymer-coated hydroxyapatite nanoparticles to track their biodistribution in mice byl právě publikován v Colloids and surfaces B: Biointerfaces  (DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.03.057).  

Pokračovat ve čtení

Účastníme se TAT-11 sympózia.

Přijďte se na nás podívat na 11. sympozium cílené alfa-částicové terapie (TAT´11), které se koná v Ottawě – hlavním městě Kanady. Jedná se o jedinečnou příležitost vidět a slyšet poslední výsledky celosvětového snažení ve výzkumu a vývoji v oblasti cílené alfa-částicové terapie! Více info na: www.tat11.com  

Pokračovat ve čtení

Gratulujeme k 2. místu v soutěži o Becquerelovu cenu!

Účast naší studentky paní Petry Suchánkové (Mičolové) v soutěži o Becquerelovu cenu skončila vinikajícím 2. místem.  Cenu udělují společnosti Electricité de France a ATMEA společně s Velvyslanectvím Francie v České republice. Cena byla P. Suchánkové udělena za její výzkum a vývoj v rámci doktorandského studia v oblasti jaderného výzkumu zaměřeného na přípravu…

Pokračovat ve čtení

Nový přehledný článek: „Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In Vivo Generators“ publikován v časopise Molecules.

Nový přehledný článek: „Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In Vivo Generators“ byl publikován v mezinárodním časopise Molecules. Plný text je volně ke stažení zde: Kozempel, J.; Mokhodoeva, O.; Vlk, M. Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In…

Pokračovat ve čtení

Trilogie odborných článků o kvantitativních biokinetických studiích nanočástic oxidu titaničitého byla právě publikována online!

Trilogie odborných článků o kvantitativních biokinetických studiích nanočástic oxidu titaničitého byla právě publikována online v časopise Nanotoxicology. Část 1: Quantitative biokinetics of titanium dioxide nanoparticles after intravenous injection in rats (Part 1). Část 2: Quantitative biokinetics of titanium dioxide nanoparticles after oral application in rats (Part 2) Část 3: Quantitative…

Pokračovat ve čtení

Nový článek v Journal of Nanoparticle Research!

Nový článek v Journal of Nanoparticle Research s názvem: „Study of 223Ra uptake mechanism by Fe3O4 nanoparticles: towards new prospective theranostic SPIONs“ shrnuje výsledky nedávného výzkumu mechanizmu záchytu 223Ra magnetickými nanočásticemi a studiem možností přípravy nových teranostických radiofarmak na bázi Fe3O4 a jejich využití v nukleární medicíně pro magnetickým polem cílenou terapii…

Pokračovat ve čtení

Nejlepší odborné sdělení – DNM 2016

Ocenění za nejlepší odborné sdělení na Dnech Nukleární Medicíny 2016, konaných ve dnech 21.-23.9. 2016 v Luhačovicích, bylo vědeckým výborem konference uděleno: RNDr. Martinu Vlkovi, Ph.D. za prezentaci příspěvku: „Evaluace 223Ra-magnetických nanočástic in vivo“ kolektivu autorů: Vlk M., Mokhodoeva O., Mičolová P., Málková E., Marešová L., Jandová L., Šlouf, M., Kozempel…

Pokračovat ve čtení