Výuka

Kód Předmět Učitel zim. sem. let. sem. kr.
15ORC1 Organická chemie 1 Kozempel, Smrček 2+2 z,zk 4
15ORC2 Organická chemie 2 Kozempel, Smrček 2+2 z, zk 4
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně Kozempel, Vlk 0+4 kz 4
15RFM2 Radiofarmaka 2 Kozempel, Moša, Vlk 2+0 zk 2
15TRF Technologie radiofarmak Kozempel, Vlk 2+0 zk 2
15TOX Toxikologie Vlk, Kozempel 2+0 zk 2
15ISY Izotopové syntézy Kozempel, Vlk 2+0 zk 2
15STA1 Strukturní analýza 1 Vlk, Kozempel 2+0 zk 2
15STA2 Strukturní analýza 2 Vlk, Kozempel   2+0 zk 2

 

Komentáře jsou vypnuty.