Nejlepší odborné sdělení – DNM 2016

Ocenění za nejlepší odborné sdělení na Dnech Nukleární Medicíny 2016, konaných ve dnech 21.-23.9. 2016 v Luhačovicích,

bylo vědeckým výborem konference uděleno:

RNDr. Martinu Vlkovi, Ph.D.

za prezentaci příspěvku:

„Evaluace 223Ra-magnetických nanočástic in vivo“

kolektivu autorů: Vlk M., Mokhodoeva O., Mičolová P., Málková E., Marešová L., Jandová L., Šlouf, M., Kozempel J.

img-161004125340

Napsat komentář