Nový článek o In situ a in vivo radioznačení polymerem pokrytých nanočástic hydroxyapatitu pro stanovení jejich biodistribuce v myším modelu byl právě publikován.

Náš nový článek  „In Situ In Vivo radiolabeling of polymer-coated hydroxyapatite nanoparticles to track their biodistribution in mice byl právě publikován v Colloids and surfaces B: Biointerfaces  (DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.03.057).

 

Napsat komentář