Další článek o sorpci Radia byl publikován!

Nový článek “Study of 223Ra uptake mechanism on hydroxyapatite and titanium dioxide nanoparticles as a function of pH” byl publikován v RSC Advances. Rozšiřuje řadu našich publikací zabývajících se výzkumem nanomateriálů vhodných jako nosičů Radia. Plný text je zdarma dostupný na: DOI:10.1039/C9RA08953E.

Napsat komentář