Studie uvolňování odražených jader 211Bi a 211Pb z 223Ra značených TiO2 nanočástic byla publikována!

Studie uvolňování odražených jader 213Bi a 211Pb z 223Ra značených TiO2 nanočástic byla publikována v mezinárodním impaktovaném časopise Materials jako open access článek. Bylo studováno uvolňování odražených atomů v závislosti na koncentraci disperze nanočástic (0,01 – 1 mg/mL) a použité separační metodě (centrifugace vs. dialýza).
Bylo zjištěno, že čím nižší koncentrace nanočástic, tím vyšší uvolněné aktivity odražených atomů byly detekovány. Rovněž, čím rychlejší separační metoda, simulující in vivo dynamické podmínky, tím nižší byla zpětná sorpce uvolněných dceřiných atomů v depu nanočástic.

Plný text je dostupný zde DOI:10.3390/ma16010343

Napsat komentář