Grant Agentury pro zdravotnický výzkum ČR udělen!

Dne 23.2. 2016 byly Agenturou zdravotnického výzkumu ČR zveřejněny výsledky jednostupňové veřejné soutěže na léta 2016 – 2019 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2016“). Do soutěže bylo celkem zařazeno 628 doručených návrhů projektů. MZ po zhodnocení orgány AZV předložilo konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 289,4 mil. Kč pro rok 2016, která umožňuje financovat celkem 139 projektů (tj. 22,13 % z celkového počtu přijatých návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2016 představují 1,4 mld. Kč.

Projekt navrhovaný ÚMCH AV ČR (Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.), LF UPOl (PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.) a FJFI ČVUT (RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.) pod č. 16-30544A „Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie“  s celkovým rozpočtem 15 136 000,- Kč se umístil na 14. místě v panelu č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 129 návrhů projektů).

více informací na stránkách AZV ČR

logo

Napsat komentář