Nový český patent udělen!

Dne 27.1.2016 Úřad průmyslového vlastnictví ČR zveřejnil patentový spis č. 305667 „Způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, chromatografický papír, způsob jeho přípravy a sada pro separaci směsi radionuklidů“ autorů J. Kozempel, M. Vlk, P.  Mičolová a A. Bajzíková.

Patent popisuje způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, kdy se separace provádí na chromatografickém papíru předem naimpregnovaném nepolárním extrakčním činidlem N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem s vodným roztokem minerální kyseliny jako mobilní fází. Dále řešení poskytuje chromatografický papír naimpregnovaný N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem, způsob jeho přípravy, a sadu pro chromatografickou separaci směsi radionuklidů, obsahující tento papír a vodný roztok minerální kyseliny.

Sken vydaného patentu je dostupný zde: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305667.pdf

Napsat komentář